Polityka prywatności

Ta podstrona określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Sklepu, a także innych kontaktujących się z Usługodawcą i odbierających newsletter. 

Zapoznaj się z polityką – dowiesz się kto i po co oraz na jakiej podstawie obraca Twoimi danymi i jakie masz prawa. Jeśli nie akceptujesz treści tego dokumentu, zaprzestań używania Serwisu. 

Każda osoba korzystająca z Serwisu pozostaje anonimowa do momentu, w którym zdecyduje się ujawnić swoją tożsamość. Jako Administrator zapewniam, że nie przetwarzam żadnych danych bez Twojej zgody, gdzie przez zgodę rozumieć należy zaznaczenie okienka, kliknięcie w link potwierdzający i każde inne oświadczenie czy zachowanie, jakie w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowałeś zaproponowane przetwarzanie. Przetwarzam dane osobowe różnego rodzaju i w różnych celach – zawsze zgodnie z prawem. 

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych dobieram środki techniczne zapewniające ich ochronę między innymi przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym czy przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa.  

§ 1 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze strony eventyiprezenty.pl  

§ 2 

Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony jest Eventy i prezenty Maria Mazurkiewicz-Palak ul. Władysława IV 38/20 81-366 Gdynia, zwaną dalej Usługodawcą lub Administratorem.   

§ 3 

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem strony, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa unijnego. 

§ 4 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

§ 5 

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:  

 1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy (Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia, Formularz Newslettera) dobrowolnie przez Użytkownika. 
 1. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

§ 6 

 1. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Newslettera poprzez wystosowanie wiadomości mailowej z takim żądaniem na adres Administratora lub kliknięcie na pole „wypisz się” widoczne w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach usługi Newslettera. 
 1. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi Konto poprzez jego usunięcie.  

§ 7 

Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klienta. 

§ 8 

 1. Zakres danych zbieranych w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia określa Regulamin. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Administratora w celu wysyłki newslettera to: 
 1. imię 
 1. adres mailowy 
 1. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to dane mające na celu: 
 1. przekazywanie Użytkownikowi interesujących treści związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora i reprezentowaną przez niego branżą w postaci linków, artykułów i innych materiałów – w tym także wiadomości zawierających informacje handlowe i marketingowe – w formie wiadomości mailowej w ramach usługi Newslettera, za uprzednią zgodą Użytkownika 
 1. prowadzenie kontaktu z Użytkownikiem przez korespondencję mailową zainicjowaną przez przesłanie wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. 
 1. Sprzedaż Produktów  
 1. Organizację wydarzeń przez Usługodawcę 
 1. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi Newslettera i usługi Formularza Rejestracji i Formularza Zamówienia zgodnie z Regulaminem. Jedyne podmioty, który otrzymują dane to organy posiadające odpowiednią legitymację prawną oraz podmioty współpracujące z Administratorem przy świadczeniu usług: 
 1. Facebook  
 1. Google Analytics  
 1. Hotjar 
 1. Freshmail 
 1. TheCamels SC  
 1. TPay 
 1. Firmy kurierskie 
 1. Obsługa księgowa Usługodawcy 
 1. Dane Użytkownika są przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, które zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zobowiązane są do przestrzegania analogicznych do zawartych w Polityce wysokich standardów prywatności. 
 1. W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące z Administratorem mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie. Administrator zapewnia, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.   

W przypadku narzędzia HotJar dostarczanego przez firmę Hotjar Ltd (adres siedziby głównej: St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Hotjar. 

Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics . 

Dla Facebook Inc. –Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/ 

Tym samym powyższe firmy gwarantują przestrzeganie standardów w zakresie ochrony danych osobowych, a korzystanie przez Administratora z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych jest zgodne z prawem. 

§ 9 

 1. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 1. Jakiekolwiek wykorzystanie bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Strony stanowi naruszenie prawa. 

§ 10 

 1. Klient ma możliwość realizacji należnych mu praw poprzez wskazane w Regulaminie drogi kontaktu z Uługodawcą.  
 1. Klientowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do: 
 1. przejrzystej komunikacji i informacji na temat udostępnionych danych, 
 1. dostępu do udostępnionych danych, w tym do ich wglądu i nanoszenia poprawek, 
 1. usunięcia danych 
 1. ograniczenia przetwarzania danych 
 1. przenoszenia danych 
 1. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. 
 1. Klientowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo uzyskania od Administratora kopii danych, które go dotyczą. Informacja ta może zostać udzielona drogą elektroniczną na adres e-mail. 
 1. Klientowi, jako osobie, której dane podlegają przetwarzaniu, przysługuje prawo do informacji na temat: 
 1. celów przetwarzania 
 1. kategorii danych osobowych 
 1. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały udostępnione dane 
 1. planowanego okresu przechowywania danych 
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 11 

Dane Klienta są chronione przez informatyczne systemy zabezpieczeń Administratora. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia następujących celów: 

– ofertowego – przez okres 3 lat 

– nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z umowy 

– wystawiania faktur – przez okres 6 lat 

– w pozostałych celach – przez okres 2 lat lub do momentu wycofania zgody 

– wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi Newslettera przez Administratora.  

Okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej.  

Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Liczenie terminu dla każdego zdarzenia odrębnie stanowiłoby trudność techniczną, stąd ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych procesem.  

Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

§ 12 

 1. Jedyne informacje zbierane automatycznie przez stronę, to informacje zawarte w plikach cookies (niewielkich plikach tekstowych zapisywanych w przeglądarce internetowej, umożliwiających korzystanie ze strony). 
 1. W przypadku wizyty na stronie, podczas której Klient nie wypełnia formularzy zbierane są dane statystyczne takie jak odwiedzane strony i podstrony oraz ilość spędzanego czasu na każdej z nich, data i godzina odwiedzin, system operacyjny i przeglądarka internetowa, lokalizacja. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie struktury strony i usług. 
 1. W powyższym przypadku o ile nie nastąpiło alternatywne wobec domyślnego ustawienie obsługi plików cookies na stronie, dane mogą być przetwarzane w celu marketingu. Są to dane dotyczące aktywności – historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie itp. Administrator nie dokonuje profilowania danych, a podstawą prawną przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu strony i usług. 
 1. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator wskazany w § 2. 
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
 1. trafniejszego dostosowania zawartości strony do preferencji Klienta, 
 1. usprawnienia korzystania ze strony poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zwyczajów Klienta, 
 1. tworzenia statystyk, na podstawie których Administrator bada ruch na stronie i analizuje sposoby korzystania z niej przez Klienta. 
 1. Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów. 
 1. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies jest możliwa w dowolnym momencie w zakładce ustawień przeglądarki internetowej. 
 1. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie oraz na stronach internetowych, do których może ona przekierowywać. 
 1. W przypadku odtwarzania na Stronie materiałów umieszczonych na portalach SoundCloud lub Youtube, Administrator informuje o możliwości instalacji cookies tych serwisów. Ponadto na Stronie znajdują się cookies sieci społecznościowych – umożliwiają one udostępnianie treści czy jej komentowanie (na przykład zgodnie z niniejszymi zasadami – https://developers.facebook.com/docs/web). Przy korzystaniu z tego rodzaju usług Strony przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami tych serwisów. Administrator czuje się w obowiązku poinformować, że informacje o komentowaniu czy udostępnianiu w zależności od ustawień prywatności ukażą się osobom dodanym jako kontakty lub wszystkim odwiedzającym profil Klienta w danym serwisie. 
 1. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania w celu marketingu z narzędzia Google Tag Manager. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Google, na przykład kodów Google Ads. 

§ 13 

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności strony ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samej strony internetowej. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Klientów o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały. 

§ 14 

Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie. 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego.